Home / Nyheder

generatorer brænder olie | hvorfor, tegn, virkninger, årsager og løsninger

generatorer brænder olie | hvorfor, tegn, virkninger, årsager og løsninger

Indholdsfortegnelse

I en tid med stigende energiafhængighed forbliver generatorer en afgørende komponent for at sikre uafbrudt strømforsyning. Disse maskiner, der ofte ses som de usungne helte under strømafbrydelser, er drevet af olie for at levere elektricitet. En generator, der brænder olie, er dog ikke acceptabel at trække på skuldrene.

BISON vil dykke ned i forståelse hvorfor generatorer brænder olie , hvilke tegn man skal være opmærksom på, der indikerer et for stort olieforbrug. Desuden vil vi udforske virkningerne af brændende olie på både generatoren og miljøet, det fælles årsager bag generatorens brændende olie, og de forebyggende foranstaltninger, der kan træffes afhjælpe dette problem.

generatorer forbrænder olie

Hvorfor forbrænder generatorer olie?

Generatorer brænder olie som en del af deres normale drift. Olien i en generator spiller flere afgørende roller, som er afgørende for maskinens effektive drift og overordnede levetid. Lad os nu dykke ned i, hvorfor generatorer har brug for olie, og hvordan det bidrager til deres funktion.

 • Smøring: Oliens primære rolle i en generator er at sørge for smøring. Generatorer består af adskillige bevægelige dele, herunder stempler, krumtapaksler og knastaksler. Disse komponenter udsættes for friktion under drift, hvilket kan føre til slitage. Olie danner et tyndt lag mellem disse dele, hvilket reducerer friktionen og forhindrer for tidlig slitage.
 • Køling: Generatorer producerer betydelige mængder varme, når de er i drift. Hvis den ikke håndteres effektivt, kan denne varme forårsage alvorlig skade på generatorens komponenter. Det er her, olien træder ind – olien cirkulerer gennem motoren, optager varme fra de varme komponenter og fører den væk for at blive bortledt og forhindrer dermed overophedning.
 • Rengøring: Olie spiller også en afgørende rolle for at holde generatoren ren. Den opsamler og holder på støv, snavs og andre partikler, der er kommet ind i motoren. Holder dem derefter i suspension eller leder dem til oliefilteret, hvor de fjernes fra systemet.
 • Tætning: Ud over smøring, køling og rengøring hjælper olie også med at tætne mellemrummet mellem stempelringene og cylindervæggene i motoren. Dette forhindrer forbrændingsgasser i at lække ind i olien og opretholder trykket i cylindrene, hvilket bidrager til en effektiv drift af generatoren.

Tegn på, at generatoren brænder olie

Anerkender tegn på, at en generator brænder olie kan hjælpe med at forhindre alvorlig skade og forlænge maskinens levetid. Her er nogle vigtige tegn på, at din generator måske brænder for meget olie.

 • Nedsat olieniveau: Det mest tydelige tegn er et hurtigt fald i olieniveauet. Hvis du oplever, at du skal efterfylde olien oftere end normalt, kan det tyde på, at generatoren brænder for meget olie.
 • Overdreven røg: Generatorer udsender normalt en lille mængde udstødning, men hvis du bemærker tyk, blå eller hvid røg, der kommer ud af udstødningsrøret, kan det tyde på, at olie brænder.
 • Tændrør: Utætheder kan opstå på grund af slidte tætninger eller pakninger. Olie, der lækker ind i forbrændingskammeret, kan tilsmudse tændrørene, hvilket fører til problemer som hård start, fejltænding eller tab af strøm. Hvis du bemærker disse problemer og ser olierester eller sod på tændrørene, kan det tyde på, at olien brænder.
 • Usædvanlige lyde: For stort olieforbrug kan føre til utilstrækkelig smøring af generatorens interne komponenter, hvilket får dem til at slides hurtigere. Dette kan resultere i usædvanlige lyde som banke, raslen eller ping under drift.

Virkninger af brændende olie

Afbrænding af olie i generatorer har flere konsekvenser, både for miljøet og for selve generatoren. Disse effekter kan variere fra at bidrage til globale miljøproblemer til at reducere effektiviteten og levetiden af ​​din generator.

Miljømæssig påvirkning

Generatorer, der forbrænder olie, bidrager væsentligt til udledningen af ​​drivhusgasser. Forbrændingsprocessen frigiver forurenende stoffer som kuldioxid (CO2), metan (CH4) og dinitrogenoxid (N2O) til atmosfæren.

Desuden kan brændende olie også frigive partikler og andre skadelige stoffer, der bidrager til luftforurening. Dette kan føre til adskillige sundhedsproblemer hos mennesker, såsom luftvejsproblemer og hjerte-kar-sygdomme.

Påvirkning af generatoren

 • Overdreven olieforbrænding kan have skadelige virkninger på din generators ydeevne og levetid. Sådan gør du:
 • Reduceret effektivitet: Når olie lækker ind i forbrændingskammeret, kan det fortynde brændstof-luftblandingen, hvilket gør forbrændingen mindre effektiv.
 • Potentielle skader: For stort olieforbrug kan føre til utilstrækkelig smøring af generatorens indvendige komponenter, hvilket får dem til at slides hurtigere.
 • Tændrørsbegroning: Som tidligere nævnt kan olie, der lækker ind i forbrændingskammeret, tilsmudse tændrørene. Dette kan få generatoren til at køre groft, miste strøm eller endda undlade at starte.

årsager og løsninger til generatorer, der brænder olie

Den overdrevne forbrænding af olie i en generator kan tilskrives forskellige årsager, lige fra normal slitage til mere alvorlige mekaniske problemer. Her er nogle almindelige årsager og deres respektive løsninger:

Brug den korrekte type og mængde olie:

Brug den forkerte olie, især en med en lavere viskositet end producenten anbefaler (eller hvad vejret og temperaturen tilsiger). Du vil muligvis bemærke et fald i dit olieniveau, når motoren kører.

Dette skyldes, at olien bevæger sig op ad cylindervæggen og er tynd nok til at arbejde mellem stemplet og cylindervæggene og gennem et lille mellemrum i hver af de tre stempelringe. Olien vil til sidst samle sig oven på stemplet og antænde brændstof- og luftblandingen fra karburatoren under forbrændingen.

Se altid din generators manual for den anbefalede type og mængde olie.

Tilstoppet luftfilter

Dette er det nemmeste at tjekke. Typisk har din generator en luftfiltersamling i det ene hjørne af motorsiden. Et tilstoppet luftfilter kan få motoren til at køre fed (for meget brændstof, ikke nok luft), hvilket kan føre til øget olieforbrug. 

Slip eller fjern det dæksel, der er på plads, og kontroller luftfilteret. De starter hvidt, så brug det som din reference for, hvor snavsede de er. Hvis din generator er fuld af olierester og snavs, vil det få generatoren til at brænde olie.

Dette sker, fordi hver gang stemplet bevæger sig ned under kraftslaget eller indsugningsslaget, udvides hulrummet i forbrændingskammeret i størrelse og reducerer trykket (skaber et vakuum). 

Hvis luftfilteret er tilstoppet og begrænsende, kan vakuumet i forbrændingskammeret suge olien og smøre cylindervæggene for at neutralisere trykforskellen.

Kontroller luftfilteret regelmæssigt og udskift det om nødvendigt.

Slidte, beskadigede, forkert justerede stempelringe

Stempelringene tætner mellemrummet mellem stemplerne og cylindervæggene. Hvis disse ringe er slidte eller beskadigede, kan olie lække ind i forbrændingskammeret og brænde af.

For at bekræfte dette korrekt, skal du skille din motor ad og fjerne hovedet helt. Det vil være sjovt, hvis du er til den slags.

Hvis du skal udskifte stempelringene på din generator, skal du sørge for, at når du sætter de nye i, er hullerne på hver ring placeret 120 grader fra hinanden i stedet for direkte oven på hinanden. Olie vil passere gennem hullerne med lille modstand, hvis de alle er på linje.

Opgaven overlades bedst til en kvalificeret tekniker på grund af dens kompleksitet. Det burde være muligt for de at lave en tryktest på dit forbrændingskammer og afgøre, om dine stempelringe er slidte, eller om du har en sprængt hovedpakning (ved at lytte til placeringen af ​​motorens udstødningsport, hvis der er en lækage).

Ridset eller beskadiget cylindervæg

Antag, at du har en motor, der kører mere benzin end luft i forhold til det korrekte luft-til-brændstof-forhold. I så fald vil den opleve ufuldstændig forbrænding og generelt udstøde sort røg for at frigive det forkert forbrændte kulstof - noget af dette kulstof klæber til toppen af ​​stemplet og væggene i forbrændingskammeret.

Kulstoffet vil ophobes over tid, til sidst bryde af og blive til fast affald. Når stemplet går op og ned, vil det sætte sig fast mellem det og cylindervæggen, hvilket får det til at blive rillet. Herefter kan krumtaphusolien løbe op i rillen og brænde af i forbrændingskammeret.

Dette problem kræver typisk en komplet motoreftersyn eller udskiftning. Fjern motorhovedet, fjern tændrøret, og drej svinghjulet med uret, indtil stemplet falder ned for at kontrollere, at dette er tilfældet. Undersøg og føl visuelt cylinderens vægge med din finger. Generatoren vil blive ved med at brænde olie, hvis den har riller og skærer i sig.

Blæst hovedpakning

Toppakningen tætner mellemrummet mellem motorblokken og topstykket. Hvis det blæses, kan olie lække ind i forbrændingskammeret eller kølevæskepassager.

Rettelsen vil afhænge af dit mærke, model og motortype, men du skal fjerne hovedet. Skrab derefter den gamle pakning af og fjern eventuel kulstofophobning. Sørg for at skifte din olie med alle de blandede emissioner. Dette er et andet job, der bedst håndteres af en professionel.

Dårlig ventilspindeltætning

Ventilskafttætningerne forhindrer olie i at strømme ind i forbrændingskammeret, når det ikke burde. Hvis tætningen er rådnet eller beskadiget, får olien lov til at slippe ud, og på OHV-motorer drypper olien ind i forbrændingskammeret, når ventilerne åbner over det.

Udskiftning af ventilstammetætninger kan løse dette problem. Gummiventilspindeltætningerne vil være på toppen af ​​fjedrene. Afhængig af motortype skal du fjerne ventildækslerne og eventuelt hovedet for at få adgang til alt hvad du skal bruge.

Blokeret krumtaphusventilationsrør

Hvis du ved, hvor dit ventildæksel er (det er mærket "OHV" på overliggende ventilmotorer), vil du se en tyk sort slange, der fører til luftfiltersamlingen. Udluftningsrøret fører tryk fra krumtaphuset til luftfilterenheden.

Hvis dette udluftningsrør bliver tilstoppet på nogen måde (ofte ved at fryse i koldt vejr), vil det ikke tillade tryk at bløde gennem krumtaphuset. Så trykket kan opbygges, og skubbe olie ind i områder, hvor det kan brænde.

Regelmæssig kontrol og rengøring af ventilationsrøret kan forhindre dette problem. Når det er nødvendigt, skal du frakoble røret og fjerne dit ventildæksel for at sikre, at alle blokeringer er væk.

Artikeloversigt

Denne artikel giver et omfattende overblik over, hvorfor generatorer forbrænder olie og giver løsninger til at afhjælpe problemet. At forstå, hvorfor din generator brænder olie, er afgørende for at bevare dens effektivitet og forlænge dens levetid.

De fleste olieforbrændingsproblemer med bærbare generatorer kan skyldes problemer med olien eller små dele i maskinen. Når du bemærker en usædvanlig opførsel af din generator, bør du straks kontrollere oliestanden. Mange problemer er nemme at løse, men andre kan kræve at konsultere en professionel eller generatorproducenten for at få vejledning

Ring til aktion

Hos BISON er vi mere end blot en generator producent, vi er din partner i generatorvirksomhed. Vi forstår, at generatorens sundhed er afgørende for din virksomheds drift, og derfor er vi forpligtet til ikke kun at levere generatorer i topkvalitet, men også at dele vores ekspertise om deres vedligeholdelse.

Vores team af eksperter arbejder altid bag kulisserne for at sikre, at vores generatorer er konstrueret til at undgå almindelige problemer såsom olieforbrænding. Vi bruger førsteklasses dele, følger strenge produktionsstandarder og udfører strenge tests for at sikre, at du får et produkt, der er effektivt, pålideligt og langtidsholdbart.

Men vi stopper ikke der. Vi tror på at styrke vores kunder med viden. Det er derfor, vi deler indsigt i alt fra at forstå årsagerne bag generatorolieforbrænding til at tilbyde løsninger til at afbøde det. Vores mål er at hjælpe dig med at bevare din generators effektivitet, forlænge dens levetid og reducere dens miljøpåvirkning.

Så hvis du er en generatorforhandler på udkig efter en pålidelig partner, så overvej BISON.

BISON – Styrk dit liv, styrker dig med viden!

bison produkter

Ofte stillede spørgsmål om generatorer, der brænder olie

Hvis du ikke har en olielækage, brænder din motor sandsynligvis olie. Dette sker, når defekte motordele tillader olie at trænge ind i forbrændingskammeret. Olien bliver derefter brændt med brændstof, hvilket producerer blå røg.

Det er også en god idé at have et oliefilter til din generator. Oliefiltre fjerner snavs og snavs fra olien, som vil samle sig over tid og forårsage motorskade, hvis den ikke fjernes. Sørg også for at bruge den korrekte type oliefilter til din generatormodel.

Din generatorolie skal udskiftes i henhold til producentens retningslinjer, som kan variere afhængigt af din generators model og alder. Olien bør skiftes efter 20-50 timers brug eller mindst en gang om året. Kontroller altid oliestanden mellem olieskift, og tilsæt mere, hvis det er nødvendigt.

Mest populære indlæg

SPØRGSMÅL?
KONTAKT OS I DAG.

købe?

Relaterede sider

Relaterede Produkter

bedste inverter generator33054050836
Generator

bedste inverter generator

Kina bedste inverter generator — BISON inverter generator Den har super overbelastet kapacitet, som kan

rv inverter25113572489
Generator

3000 watt inverter generator

Produktinformation BISON, en førende leverandør af invertergeneratorer i Kina, præsenterer stolt BS3600. 3000

Kan du ikke få nok?

Abonner for eksklusive tilbud og opdateringer om nye ankomster